My członkowie Stowarzyszenia: ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE „GROT” , mając na uwadze historię Polski – pragniemy pokazywać, kultywować, przekazywać oraz odkrywać dzieje Naszej Ojczyzny społeczeństwu, aby ocalić od zapomnienia jej chlubne karty, strzec narodowego dziedzictwa kultury. Pragnąc pokazywać, również te niechlubne dla Naszego Narodu chwile ku przestrodze przyszłych pokoleń.